05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B | Ngày 26.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B Vào lúc 05h00 ngày 26.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo