LHS Chúa Nhật XXVI TN: GÂY CỚ VẤP PHẠM CHO KẺ BÉ MỌN - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo