LHS Thứ Ba Tuần XXVI TN: KHUYNH HƯỚNG TRẢ ĐŨA VÀ TRỪNG PHẠT - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo