LHS Thứ Sáu Tuần XXV, TN: ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo