Tâm tình mục tử - Tháng 9/2021 - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ với chủ đề "Gia đình là nền tảng nhân bản và đức tin". Xin nhấn nút ĐĂNG KÝ hay SUBSCRIBE để nhận được Video mới nhất từ TGP Hà Nội.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo