Thánh Lễ Trực Tuyến | 6:30 | CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN | NGÀY 29-9-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Thánh lễ trực tuyến ngày 29-9-2021 vào lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael (lễ kính), do Lm. Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo