THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN THỨ 3 TUẦN XXVI TN | 28.09.2021

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN CHIỀU THỨ 3 TUẦN XXVI TN | 28.09.2021 - Nhà thờ Phước Hải, Gp.BRVT - Lm. Phaolô Nguyễn Minh Quyền

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo