[TRỰC TIẾP] Thánh lễ giỗ 12 năm Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng - 18h30, ngày 07/9/2021

[TRỰC TIẾP] Thánh lễ giỗ 12 năm Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng - 18h30, ngày 07/9/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo