ài giảng Lễ Chúa Nhật 31 thường niên cử hành lúc 6g30 Chúa Nhật, ngày 31.10.2021 tại nhà thờ Công Lý, TGP. Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo