Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Ba tuần 29 TN, cử hành ngày 19-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Ba tuần 29 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 19-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo