Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo