Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 27 TN: Tâm tình cần thiết khi cầu nguyện - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 27 TN: Tâm tình cần thiết khi cầu nguyện - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo