Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 29 TN, cử hành ngày 20-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo