Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 27 TN, ngày 8-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 27 TN, ngày 8-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo