Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 29 TN,

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo