Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 29 TN năm B, cử hành ngày 17-10-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo