Báo Công An đòi "xử lý nghiêm" Linh mục Đinh Hữu Thoại vì các bài đăng trên Facebook.

Báo Công An đòi "xử lý nghiêm" Linh mục Đinh Hữu Thoại vì các bài đăng trên Facebook. Hội nghị Trung ương Bốn thừa nhận tác động tiêu cực sâu rộng của dịch COVID-19 đối với Việt Nam. Gần 90 ngàn người rời TPHCM từ ngày 1/10, các công ty thiếu lao động trầm trọng. Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị phục hồi sản xuất công nghiệp.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo