Gương thiếu nữ 22 tuổi vừa được tuyên Chân Phước. Trong nhà nhất thiết phải có tràng chuỗi Mân Côi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo