LHS Thứ Bảy Tuần XXX TN: TÔI CÓ MUỐN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI TRỌNG VỌNG ĐỀ CAO? - Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo