LHS Thứ Hai Tuần XXVIII TN: BÁM CHẶT LẤY THIÊN CHÚA - Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Tộ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo