LHS Thứ Năm Tuần XXVIII TN: MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN NHẬN Ý CHÚA - Lm Phaolô Nguyễn Đình Tộ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo