THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN THỨ 6 TUẦN XXVII TN

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN THỨ 6 TUẦN XXVII TN - cha Phaolo Nguyễn Minh Quyền (Gx. Phước Hải, GP. Bà Rịa)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo