Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, Chúa nhật ngày 03/10/2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo