Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Năm tuần 33 TN, ngày 18-11-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo