Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 33 TN, ngày 19-11-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo