ĐTC Phanxicô: Hãy sửa lỗi cho anh em bằng tình yêu và sự hiền hoà

Những “ham muốn của xác thịt”, “những cám dỗ” mà tất cả chúng ta đều có, tức là lòng đố kỵ, thành kiến, đạo đức giả, tranh chấp tiếp tục được cảm nhận, và việc tuân theo những giới luật nghiêm ngặt có thể là một cám dỗ dễ dàng. Nhưng khi làm như thế chúng ta sẽ lạc xa con đường tự do và thay vì leo lên đỉnh, chũng ta sẽ quay trở lại dưới chân núi. Đi theo con đường của Thần Khí, đòi hỏi trước hết chúng ta phải dành chỗ cho ân sủng và lòng bác ái. Hãy dành chỗ cho ơn Chúa, đừng sợ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo