Thông báo: Mở cửa lại nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài Gòn từ ngày 27.11.2021

Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân thông báo mở cửa lại nhà thờ Chánh toà Đức Bà Sài Gòn từ ngày 27.11.2021 và những thay đổi về giờ lễ Chúa Nhật.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo