Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Nhật - Đại lễ Các Thánh Nam Nữ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội - ngày 01/11/2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo