Bài 69: Ý nghĩa biểu tượng chiếc đèn của thánh Giuse ở Hang Đá Giáng Sinh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú


Bài 69: Ý nghĩa biểu tượng chiếc đèn của thánh Giuse ở Hang Đá Giáng Sinh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo