Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ 5:30 thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo