Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Lễ Đêm Giáng Sinh, cử hành lúc 20:30 ngày 24-12-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Lễ Đêm Giáng Sinh, cử hành lúc 20:30 ngày 24-12-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo