Bài giảng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ tấn phong Giám mục Đức cha phó Giuse


Bài giảng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ tấn phong Giám mục Đức cha phó Giuse

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo