Kinh Truyền Tin (12/12) : Tôi phải làm gì?


Kinh Truyền Tin (12/12) : Tôi phải làm gì?

Trưa Chúa Nhật, 12/12, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu trước khi đọc kinh Truyền Tin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự vấn với câu hỏi: “Tôi phải làm gì?” Đây là câu hỏi mà đám đông dân chúng, những người thu thuế và binh lính đã hỏi ông Gioan Tẩy Giả.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo