LHS Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: LƯƠNG DÂN TRONG DÂN CHÚA - Lm Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT


LHS Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: LƯƠNG DÂN TRONG DÂN CHÚA - Lm Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo