Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay | 17:30 | LỄ CHÚA HIỂN LINH | THỨ BẢY 1-1-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh, do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 (17:00 lần chuỗi Mân Côi) ngày 1-1-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo