Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay| 5:30 | NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH | NGÀY 31-12-2021


Thánh lễ trực tuyến ngày 31-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh, do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo