Thánh Lễ Trực Tuyến: Truyền Chức Linh Mục vào lúc 15 giờ 00 ngày 10/12/2021| Giáo phận Hải Phòng


Thánh Lễ Trực Tuyến: Truyền Chức Linh Mục vào lúc 15 giờ 00 ngày 10/12/2021| Giáo phận Hải Phòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo