Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 - Ngày 6: Chỗi dậy, làm lại cuộc đời


TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2021 - HẬU COVID
Chủ đề: “CHỖI DẬY”
Ngày 6: Chỗi dậy, làm lại cuộc đời
Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ
Thời gian: 09-16/12/2021
Thực hiện: Vatican News Tiếng Việt

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo