🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh | 5h (sáng) ngày 27.12.2021 | Gp. Nha Trang


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh | 5h (sáng) ngày 27.12.2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo