TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ – 17g – CHÚA NHẬT - 26.12.2021 – LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C | Gp. Bà Rịa


TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ – 17g – CHÚA NHẬT - 26.12.2021 – LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C | Gp. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo