TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ -- 19g - THỨ HAI - 13.12.2021 - TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C - Giáo phận Bà Rịa


TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ -- 19g - THỨ HAI - 13.12.2021 - TUẦN III MÙA VỌNG - NĂM C

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo