LHS Thứ Ba Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA TÍN THÁC VÀO NGÀI - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT


LHS Thứ Ba Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA TÍN THÁC VÀO NGÀI - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo