LHS Thứ Năm Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA ĐỂ NGÀI QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT


LHS Thứ Năm Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA ĐỂ NGÀI QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo