LHS Thứ Sáu Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA TIN NGÀI CÓ THỂ THA TỘI CHO TA


LHS Thứ Sáu Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA TIN NGÀI CÓ THỂ THA TỘI CHO TA

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo