ĐTC Phanxico dâng Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa


ĐTC Phanxico dâng Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Sáng Thứ Bảy 1/1, đầu năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô cùng với đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hành động của Đức Mẹ trước những biến cố bất ngờ xảy đến, đó là: ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đây là dấu hiệu của một đức tin trưởng thành.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo