Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 16.01.2022 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế


Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 16.01.2022 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo