Thánh Lễ Trực tuyến hôm nay | 17:30 | LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | NGÀY 8-1-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 8-1-2022 vào lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C, do Lm. GB Phương Đình Toại, MI. chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo