Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay | 5:30 | THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH | NGÀY 5-1-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến ngày 5-1-2022 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Tư sau lễ Hiển Linh, do Lm. Giuse Trần Hoàng Quân chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo