Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay | 5:30 | THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 12-1-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ trực tuyến ngày 12-1-2022 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên, do Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo