Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 26.01.2022


Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên
Vào lúc 05h00 ngày 26.01.2022.
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo